Politica de calitate si mediu

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE SI DE MEDIU

 

SC MRB ELECTRIC SRL a stabilit un sistem integrat de management al calităţii si mediului în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015.

Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:

 • satisfacerea cerintelor aplicabile ;
 • asigurarea infrastructurii si a unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzătoare a tuturor proceselor si a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite
 • indeplinirea obligatiilor de conformare;
 • protejarea mediului ;
 • prevenirea poluării ;
 • îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii si a sistemului de managemnt de mediu in vederea cresterii performantei de mediu;

 

OBIECTIVE GENERALE

 

 1. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII
 1.  Consolidarea poziţiei pe locala  şi câştigarea de noi pieţe specifice prin optimizaea resurselor si activitatii in vederea realizarea produselor  la un nivel de calitate care să satisfacă cerinţele şi aşteptările clienţilor in  contextul concurential actual si de perspectiva.
 2. Dezvoltarea capacitatii de realizare a produselor prin achizitii tehnologice si  imbunatatirea conditiilor de munca

­­­­­­­­­­­

 1. SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU
 1. Cresterea gradului de prevenire a poluarii prin optimizarea consumului de resurse
 2. Crestarea performantei SMM prin dezvoltarea capacitatii de control a aspectelor de mediu si conformare cu cerintele lagele.

 

Obiectivele generale stabilite prin prezenta Politica sunt stabilite de către conducerea SC MRB ELECTRIC SRL şi sunt analizate în cadrul analizelor efectuate de management pentru a asigura ca este adecvata scopului si contextului organizatiei, inclusiv natura, amploarea si impacturile asupra mediului ale activitatilor, produselor si serviciilor sale si sustin directia sa strategica.

Obiectivele generale fundamentează obiectivele specifice proceselor, care se realizează în conformitate cu Programul de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii/ Programul de management de mediu. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.

Conducerea SC MRB ELECTRIC SRL urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea politicii referitoare la calitate si de mediu.

Autoritatea şi responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea şi menţinerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului managementului cu SIM.

Conducerea SC MRB ELECTRIC SRL se asigură prin intermediul reprezentantului managementului cu SIM că prevederile informatiilor documentate ale sistemului integrat de management sunt cunoscute, însuşite şi aplicate de întreg personalul SC MRB ELECTRIC SRL. Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că Politica referitoare la calitate si de mediu este comunicata, inteleasa si aplicata si este disponibilă partilor relevante.

 

 

 

 

 

Data: 09.01.2017                                                                                                                DIRECTOR GENERAL